SEO

 

UNIFORMY 1. REPUBLIKA, PROTEKTORÁT, POVÁLKA

 

Dovolujeme si Vás tímto co nejsrdečněji přivítat na našich stránkách, které se věnují problematice uniforem. Vzhledem k tomu, že dochází k neustálému vývoji těchto stránek, jednotlivé rubriky jsou doplňovány a v některých částech i upravovány. Proto velice vítáme jakékoliv Vaše připomínky.

 

Naleznete zde zejména tyto kapitoly:

 

zamyšlení se nad koupí nové uniformy

 

uniformy 1. republiky

 

uniformy protektorátu

 

uniformy těsně poválečné doby

 

Výše uvedené kapitoly jsou členěny následně:

 

stejnokroje armády

 

stejnokroje četnictva

 

stejnokroje policie

 

stejnokroje finanční stráže

 

stejnokroje politické a celní služby

 

stejnokroje ostatních složek

 

Doufáme, že pro Vás budou naše stránky přínosem a potěšíte nás, pokud se na jejich tvorbě budete rovněž spolupodílet.

 

Přivítáme Vaše názory na zde publikovanou problematiku, dále jakékoliv artefakty týkající se uvedené problematiky (písemnosti, povyšovací dekrety, dobovou korespondenci, dobovou literaturu, fotodokumentaci, dobové foto, uniformy, výstrojní a výzbrojní doplňky …). Kontaktní e-mail: 1.republikauniformy@email.cz