SEO

 

ÚVOD

 

Často se mnoho z Vás zamýšlí nad tím, jakou uniformu na tu kterou akci jako nejvhodnější vzít. Jiní zase přemýšlejí, pokud mají nějaké prostředky (často nemalé) do nějaké uniformy vložit, jak by tato měla vypadat a jak své prostředky co nejefektivněji investovat, aby se v co největší míře vrátily.

 

No a v neposlední řadě se můžeme setkat s názory tzv. reenactoringu, kdy budeme do posledního detailu konfrontováni s dobovou realitou a příznivci tohoto směru budou v mnoha případech velice důkladně vyžadovat co největší dobovou přesnost bez sebemenších odchylek.

 

Ať budeme chtít či nikoliv, vždy budeme porovnáváni s realitou, s tím co je ještě povoleno a co je pro tu kterou akci vhodné a kdy se dostáváme již za pomyslnou hranu reality a sklouzáváme do historického faux pas.

 

Tedy jeden extrém může znamenat opravdu naprosto přesné dobové reálie, kdy každý detail bude odpovídat uvedenému roku, do kterého je ukázka situována, na druhé straně však může klesnout celkový počet účastníků i jen na 10 % stavu, pokud bychom alespoň trochu přimhouřili oko a některé nepřesnosti do ukázky pustili.

 

A zatím se bavíme jen o uniformách. Nesmíme zapomenout ani na techniku. Její hodnota je v řádech jinde, než náklady na pořízení uniformy.

 

Pak nutně dospějeme k nějakému kompromisu, který uspokojí diváky (co do kvality i kvantity) a na straně druhé alespoň hrubě neurazí oko odborníka.

 

Ani filmová tvorba se podobným problémům nevyhne a to rozpočet natáčení je jistě s rozpočtem klasické bojové ukázky neporovnatelný. Na bojové ukázce se účastní zejména nadšenci, kteří podnikají celou ukázku v mnoha případech jen ve své režii bez jakéhokoliv nároku na odměnu, oproti tomu prostředí filmování se pohybuje již v profesionální oblasti.

 

I tak ve velké většině filmů vidíme dobové nedostatky, které jsou od autorů v mnoha případech z různých důvodů přehlíženy, nebo alespoň potlačovány. Nelze říci, že naprosto přesné dodržení veškerých dobových detailů vede automaticky k úspěšnosti filmu, nebo hledat přímou úměru mezi dodržením dobové reality a úspěšností.

 

Obdobně to platí i pro dobové ukázky. Ani zde není zárukou spokojenosti diváků naprostá přesnost a neodchýlení se od dobové reality.

 

Nesmíme pak ani opomenout různé názory odborníků (myslíme skutečné odborníky), neboť i zde zjistíme určitou různost názorů – a rozhodnout kdo má skutečně pravdu, není v silách obyčejného smrtelníka.

 

Proto velice rádi přivítáme i Vaše názory a to jak formou krátké zprávičky, tak i obsáhlejších názorů na tu kterou problematiku, kdy se pokusíme tyto v co největší míře k textům vkládat.

 

Závěrem bych tedy napsal, že je vhodné řídit se zejména zdravým rozumem a při nákupu čehokoliv spíše upřednostnit kvalitu (za vyšší cenu), oproti kvantitě, která možná nebude za určitou dobu uspokojovat ani svého vlastníka, natož přísné oko kritika.

 

Přivítáme Vaše názory na zde publikovanou problematiku, dále jakékoliv artefakty týkající se uvedené problematiky (písemnosti, povyšovací dekrety, dobovou korespondenci, dobovou literaturu, fotodokumentaci, dobové foto, uniformy, výstrojní a výzbrojní doplňky …). Kontaktní e-mail: 1.republikauniformy@email.cz